• slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide4.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

 • Nadrzędna kategoria: Dla ucznia
 • Opublikowano: czwartek, 10 marzec 2022 11:47

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2022/2023:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,

klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych
przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r.

 

źródło: http://ko.poznan.pl/wazne_informacje/2022/01/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20222023/

O egzaminie ósmoklasisty 2022

 • Nadrzędna kategoria: Dla ucznia
 • Opublikowano: czwartek, 24 luty 2022 18:46

1. Poniżej znajdziesz: INFORMATORY, ARKUSZE, ZESTAWY ZADAŃ POWTÓRKOWYCH

 2. Zapoznaj się z filmami instruktażowymi, dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty 

Egzamin ósmoklasisty - informacje ogólne.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film cz. 1)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film cz. 2.)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki (film)

Egzamin ósmoklasisty z języka nowożytnego (film)

 

3. Zatem kiedy dokładnie odbędzie się egzamin ósmoklasisty? Oto szczegółowy harmonogram:

Termin główny:

 • język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

 • język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 • matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Czas trwania poszczególnych części egzaminu:

 • język polski 120 minut
 • matematyka 100 minut
 • język obcy nowożytny 90 minut

Przebieg egzaminu ósmoklasisty (żródło https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/)

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021.

Wyniki i zaświadczenia

W 2022 r. uczniowie poznają swoje wyniki 1 lipca, natomiast 8 lipca każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

 

Jak wspierać dziecko w wyborze szkoły i zawodu?

 • Nadrzędna kategoria: Dla ucznia
 • Opublikowano: wtorek, 25 maj 2021 07:28

Rodzicu, jeśli Twoje dziecko jeszcze nie złożyło deklaracji wyboru, a Ty chcesz wesprzeć je w tej decyzji, ten webinar jest na pewno dla Ciebie.

Jeśli czujesz, że Twój nastolatek potrzebuje rady i liczy na Ciebie - dołącz do nas 31 maja o 18.00 i dowiedz się na co zwracać uwagę i jak być pierwszym doradcą zawodowym swojego dziecka.

Podpowiemy jak my - rodzice, możemy pomóc naszym latoroślom odnaleźć się w natłoku informacji i wybrać optymalną ścieżkę edukacyjną.

Poniedziałek, 31 maja godz.18.00-19.00.

Link do rejestracji
https://cwrkdizleszno.clickmeeting.com/jak-wspierac-dziecko-w-wyborze-szkoly-i-zawodu-webinar-dla-rodzicow-/register