• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

"Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego"

10 października 2023

 

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest obchodzony co roku 10 października. Jest to inicjatywa Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego (WFMH), która powstała w 1992 roku. Celem tego święta jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów związanych z chorobami psychicznymi, promowanie postaw tolerancji i szacunku wobec osób chorych, poprawa dostępu do opieki i leczenia oraz zapobieganie stygmatyzacji i dyskryminacji.

 

Każdego roku obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego odbywają się pod innym hasłem, które odzwierciedla aktualne wyzwania i potrzeby w tej dziedzinie.

W 2023 roku hasło Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego brzmi: “Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka”. Jest to wyraz uznania dla faktu, że zdrowie psychiczne jest nieodłącznym elementem praw człowieka i powinno być respektowane i chronione przez wszystkie państwa i organizacje.

 

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest okazją do zwrócenia uwagi na znaczenie zdrowia psychicznego dla każdego człowieka i społeczeństwa. Jest to także zachęta do podejmowania działań na rzecz poprawy własnego samopoczucia i pomocy innym osobom w potrzebie. Można to robić na wiele sposobów, np. poprzez:

 

- edukację na temat chorób psychicznych i sposobów ich leczenia

- udział w kampaniach informacyjnych i społecznych

- wsparcie organizacji zajmujących się zdrowiem psychicznym

- nawiązywanie kontaktu z osobami chorymi i oferowanie im wsparcia

- dbanie o własne zdrowie psychiczne poprzez aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, relaksację, hobby czy rozwój osobisty.

 

Zdrowie psychiczne jest podstawowym prawem każdego człowieka i warunkiem jego szczęścia i sukcesu. Nie bójmy się mówić o swoich problemach i szukać pomocy. Nie bądźmy obojętni na cierpienie innych ludzi. Nie stygmatyzujmy ani nie dyskryminujmy osób chorych. Pamiętajmy, że zdrowie psychiczne jest ważne dla nas wszystkich.

 

Telefony wsparcia

 

Fachową, bezpłatną pomoc psychologiczną 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, uzyskasz dzwoniąc pod numer:

 

800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Mogą dzwonić również osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci.

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

800 12 00 02 – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia"

800 800 605 – infolinia „Pomagamy” Ministerstwa Edukacji i Nauki.